Главная
страница 1
скачать файл

Від : (Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)

Кому: ТОВ „Рабен Україна”

Фактична (поштова) адреса:

07442, Київська обл. Броварський р-н,смт. Велика Димера, вул. Броварська, 150

ІПН 323065226539

Код ЄДРПОУ 32306522

Телефон 8 044 459-72-00

Факс 8 044 459-72-01
Дата "___" _________ 200_ року
Вих. № _________


ПРЕТЕНЗІЯ N ___

На суму _____________________________________ грн.(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці,
до претензії додати розрахунок суми претензії)

У відповідності з Договором N ____ від "___" _______________ ___ р., укладеним між _____________ та ТОВ «Рабен Україна», вантажовідправником ______________________ (вказати назву компанії) на адресу ____________________(вказати назву компанії) за накладною ТТН № _______ (водій _________________) відвантажено продукцію ____________________ (вказати тип продукції та кількість згідно до ТТН), за пломбою _____________________ (відправника, перевізника).

При передачі (розгрузці з перевіркою) вантажу виявлено нестачу , псування, пошкодження, втрату вантажу (залишити необхідне – викреслити непотрібне) в кількості ____________ шт.

Пломба вантажовідправника при передачу вантажу була порушена / не порушена. Вартість нестачі відповідно до доданого розрахунку склала _______________________ грн.

Нестачу / пошкодження продукції підтверджено комерційним актом (або Актом прийому-передачі) № ___ від "___" _______________ ___ р.
На підставі вищевикладеного, та згідно до умов нашого договору, просимо розглянути претензію та відшкодувати завдані нам збитки у розмірі вартості нестачі (втраченого, пошкодженого, зіпсованого) вантажу, а саме _______ грн., шляхом перерахування відповідних грошових коштів на наш поточний рахунок № _________ в _____________________________ (назва банку) м. _____________, МФО №_________.

або зменшення суми рахунку, виставленого нашому підприємству ТОВ «Рабен Україна», по даному перевезенню (або наступному) з урахуванням суми претензії.Додатки:

1. ТТН № ___ від "___" _______________ ___ р. (оригінал).

2. Комерційний акт (Акт прийому-передачі) № ___ від "___" _______________ ___ р. (оригінал).

3. Розрахунок суми претензії.4. Документи що підтверджують вартість втраченого/пошкодженого товару (накладна, рахунок або інше).
У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні у іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.
Керівник __________ ______________/____________/
скачать файлСмотрите также:
07442, Київська обл. Броварський р-н,смт. Велика Димера, вул
19.75kb.
Кіровоградська обл., смт. Добровеличківка, вул
151.51kb.
Запит цінових пропозицій
28.47kb.
Досвід роботи 06. 2005- 05. 2010- компанія «Red Bull» Україна»
33.89kb.
Україна Публічне акціонерне товариство «Центренерго» зміївськате с
340.66kb.
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк «автокразбанк» Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство
136.76kb.
Рішення 27. 06. 2013 смт Велика Новосілка
170.54kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №29. 24. 2/6/11 від 05. 07. 2011 р. Замовник: Найменування: Публічне акціонерне товариство «Центренерго» в особі Зміївської теплової електричної станції
61.7kb.
Київська міська Асоціація психіатрів України
26.75kb.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) про звітні дані страховика Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Київська Русь” за 2012 рік Наглядовій раді Управлінському персоналу
47.96kb.
Особливості демографічної ситуаціЇ у Великобурлуцькому районі харківської області
31.26kb.
В. Г. Короленка Велика місія маленької бібліотеки
294.64kb.