Главная
страница 1
скачать файл

Типова форма № П-6

Затверджено

Наказ Держкомстату України

05.12.2008 № 489

Код ЄДРПОУ

Найменування підприємства (установи, організації)

Дата заповнення

ПІБ

Стать

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний номер

Професія, посада


(код за Класифікатором професій)

Відпрацьо-вано днів, (годин)


РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ

працівника

за _______________20___р.


№ п/п

Нараховано за видами оплат

№ п/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.
Фонд основної заробітної плати:

1.

Тарифна ставка, посадовий оклад
1.

Видано за І-у половину місяця (аванс)
2.

Комісійні від реалізації продукціїВнески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:
3.

Гонорар, авторська винагорода штатним працівникам
2.

до Пенсійного фонду
4.

Оплата праці за час перебування у відрядженні
3.

до Фонду зайнятості
5.

Оплата за профнавчання інших працівників
4.

до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
6.

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці
5.

Податок на доходи фізичних осіб
7.

Інші види нарахувань
6.

Профспілкові внескиФонд додаткової заробітної плати:
7.

Аліменти
8.

Премія
8.

Аванс в банк
9.

Відсоткові або комісійні винагороди
9.

Каса (належить до видачі)
10.

Оплата роботи в надурочний час, святкові та неробочі дні

11.

Оплата днів відпочинку

12.

Індексація заробітної плати

13.

Компенсації працівникам у зв’язку з порушенням термінів виплати заробітної плати

14.

Витрати на безкоштовний проїзд

15.

Вартість форменого одягу

16.

Відпустка за поточний місяць

17.

Відпустка за наступний період

18.

Інші нарахування за невідпрацьований час (простої, медогляд та ін.)

19.

Суміщення професій

20.

Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

21.

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

22.

Робота у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

23.

Інтенсивність праці

24.

Робота в нічний час

25.

Керівництво бригадою

26.

Висока професійна майстерність

27.

Класність водіям транспортних засобів№ п/п

Нараховано за видами оплат

№ п/п

Утримано

вид оплати

нараховано, грн.

вид утримання

утримано, грн.

28.

Високі досягнення праці

29.

Виконання особливо важливої роботи на певний термін

30.

Знання та використання в роботі іноземної мови

31.

Допуск до державної таємниці

32.

Дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

33.

Науковий ступінь

34.

Нормативний час пересування у шахті

35.

Робота на територіях радіоактивного забруднення

36.

Інші надбавки та доплати

37.

Інші види нарахувань
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

38.

Винагороди та заохочення, що мають одноразовий характер

39.

Матеріальна допомога, що має систематичний характер

40.

Виплати соціального характеру

41.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

42.

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

43.

Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

44.

Дивіденди, відсотки, виплати за паями

45.

Витрати на відрядження

46.

Матеріальна допомога разового характеру

47.

Внески підприємств на медичне та пенсійне страхування працівників

48.

Інші види нарахуваньРазом за весь період:

Бухгалтер _______________ __________________________

(підпис) ПІБ
скачать файлСмотрите также:
Типова форма № п-6
91.54kb.
Типова форма n п-54
157.34kb.
К вопросу о трактовке понятия «художественная форма» в советской эстетике
172.16kb.
Форма №2 опросная форма члена мотоклуба «red square chapter russia» намеревающегося арендовать мотоцикл
64.29kb.
Форма подготовки (очная/заочная)
897.42kb.
«Можно ли быть свободным без ответственности?» Декабрь, 2008 Форма: «статичная» представление-коммуникация, форма: дискуссия. Участники
52.86kb.
Документация по открытому запросу предложений на выполнение работ по модернизации программного обеспечения и программно-аппаратного комплекса судс п. Высоцк
664.67kb.
Компьютер печатная форма
33.65kb.
Инструкция для участников Форма тендерного предложения Форма квалификационных сведений Техническое задание
394.4kb.
Понятие: анализ понятия студент: девочка скачет одно, подросток другое
8.15kb.
Сон, його види, механізми, біологічна роль
93.62kb.
Типова посадова інструкція кур`єра місцевого загального суду
30.56kb.